Hva skal du bli?

0Shares

Flere innvandrere og minoritetsspråklige enn norskspråklige elever faller fra mellom 10. trinn og videregående opplæring.

– Bakgrunnen for at vi utviklet dette heftet er at vi ble kontaktet av lærere og rådgivere ved grunn- og videregående skoler. De så behovet for bedre informasjon til foreldre og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi tror og håper at et slikt hefte kan bedre samarbeidet mellom skole og hjem, sier avdelingsdirektør Bjørn Staff Halvorsen.

Nå foreligger heftet, som har utfyllende informasjon om valg av videregående opplæring på 13 språk; norsk, albansk, farsi, arabisk, polsk, russisk, serbokroatisk, somali, spansk, urdu, sorani, vietnamesisk og tyrkisk.