Ber politikere ta avstand fra krenkende ytringer

Generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke mener norske politikere bør ta tydeligere avstand fra krenkende ytringer.

Den kristne avisen Magazinet trykket den 10. januar karikaturtegninger av profeten Muhammed.

– Ingen ansvarlige kirkeledere kan gi sin støtte til det Magazinet gjorde. Dette handler ikke om retten til fri ytring, men om å behandle hverandre med respekt for å skape et inkluderende samfunn, sier Fykse Tveit. Han understreker at saken derfor ikke først og fremst har juridisk karakter, men er et politisk og moralsk spørsmål.

– Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som må respekteres, men denne friheten innebærer også et stort ansvar. For alle som er opptatt av ansvarlig opptreden i religionsdebatten er det klart at Magazinet bare oppnår en ting ved å publisere de omtalte karikaturtegningene: Å krenke andres religiøse følelser, sier Fykse Tveit. Han legger til:

– Forholdet mellom muslimer og kristne er ikke bare et nasjonalt spørsmål. Den internasjonale pressedekningen av saken har skapt en forestilling om konfrontasjon mellom kristne og muslimer i Norge som ikke stemmer. Det er beklagelig, sier generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig råd.