Usaklig oppsagt?

0Shares

Alice Chelagat er britisk statsborger, og har flere års erfaring som husøkonomassistent ved store London-hoteller.

29. september i fjor ble hun oppsagt. 31-åringen fikk ikke fortsette i stillingen.

Color Line mente ellers at hun opptrådte egenrådig, fraskrev seg ansvar, og fulgte sin underordnede mangelfullt opp. Senere kom språkinnvendingene. Dette gjorde advokat Reikerås et nummer av i arbeidsrettssaken som startet i går.

– Jeg har prosedert en del arbeidsrettssaker, men sjelden sett et så tynt oppsigelsesgrunnlag som her. De var jo klar over språkkunnskapene da hun ble ansatt. Da hun ble oppsagt, snakket hun bedre norsk enn ved ansettelsen, sa han i følge BT.

– Her ligger det andre motiver bak enn dårlig norsk, antydet Reikerås, og stilte spørsmål ved om Chelagats fremmedartede kultur og hudfarge var den egentlige årsaken til oppsigelsen.

Det ble blankt avvist av Color Line, som holdt fast ved at språkvansker, upassende lederstil og samarbeidsvansker var de eneste oppsigelsesgrunnene.