En tåkelagt konflikt

- Hvorfor er det så mye strid rundt konflikten mellom Israel og palestinerne når det er internasjonal konsensus om de faktiske forhold, og disse går entydig i Israels disfavør?

Dette var temaet for den amerikanske jøde, forsker og forfatter, Norman Finkelstein, i en gjesteforelesning han holdt på Blindern 21. mars. Finkelsteins svar er like enkelt som det er omstridt blant Israels venner: Jødelobbyen i USA og andre forsvarere av Israels politikk overfor palestinerne gjør hva de kan for å virvle opp så mye forvirring som mulig. Konflikten blir mystifisert og tåkelagt, og den påståtte kompleksiteten rundt den”funnet opp”.

Forsøkt stoppet
I sin siste bok ”Beyond Chutzpah” som blir utgitt i Norge til høsten, tar Finkelstein for seg det han hevder er misbruk av antisemittisme og misbruk av historien for å tjene Israels interesser.

Bokas innhold førte til at en av hans motstandere, Harvard-professoren Alan Dershowitz, forsøkte å få stoppet utgivelsen. Finkelstein skriver at det i bestselgeren ”A Case for Israel” skrevet av Dershowitz, er avskrift fra Joan Peters bok ”From Time Immemorial”. Peters hevder i denne boka at det ikke bodde mennesker i Palestina før de første jødiske bosetterne kom dit.

Hans forrige bok ”Holocaust-industrien” tar for seg mange av de samme temaene, blant annet påstanden fra Holocaustlobbyen om at Holocaust var en unik hendelse i verdenshistorien. Budskapet er at Holocaust brukes ideologisk for å rettferdiggjøre Israels politikk overfor palestinerne. Boka, som skapte mye oppstyr og motstand blant Israels forsvarere, fikk gode kritikker av blant annet professor Raul Hilberg, som kanskje er den mest anerkjente historikeren på Holocaust.

Finkelstein gikk gjennom de historiske fakta rundt konflikten og viste til internasjonal konsensus blant historikere og menneskerettsorganisasjoner hva gjelder Israels politikk når det gjelder muren, bosettingene og Jersusalems status. Med støtte i internasjonal rett påpekte Finkelstein at disse elementene i Israels politikk er ulovlige, og at Jersusalem tilhører palestinerne.

Han viste også til den kjente israelske historikeren Benny Morris som mener det er et faktum at den palestinske flyktningstrømmen i 1948 var et resultat av etnisk rensing.

Konflikten er enkel og palestinerne har internasjonal rett på sin side. Dette er et mektig våpen, hevdet Finkelstein som var optimistisk med hensyn til en rettferdig løsning på konflikten.

Feige akademikere
I forkant av Finkelsteins besøk i Norge har studentersamfunnene i Trondheim og Oslo forsøkt å få til en paneldebatt med hans akademiske kritikere, blant annet folk fra Holocaust-senteret. Men de har nektet å stille opp mot den omstridte forskeren.

Men styreleder i Holocaust senteret, Knut Aukrust, var mer positiv. Han var til stede på gjesteforelesningen og skulle gjerne ha debattert med Finkelstein, men hadde ikke hatt anledning til å dra til Trondheim.