Dårlig figur på TV

(Utenriks) Danskenes innstramming av innvandringspolitikken er blitt lagt merke til langt utenfor landets grenser. Danmarks utenriksminister Per Stig Møller var i dag gjest hos den kjente programlederen Tim Sebastian i BBC World Services faste utspørringsprogram Hardtalk.

Møller gjorde en heller dårlig figur, og ble gang på gang
presset på defensiven da han skulle redegjøre for regjeringens syn. Dette melder NRK.

Sebastian ville blant annet vite hvilken pris regjeringen må betale for å basere seg på støtte fra Dansk folkeparti.

Mest presset var Møller da han ble spurt om hvor mange kriminelle innvandrere det er i Danmark. Regjeringen har nettopp vist til innvandrerkriminaliteten som grunn for å ville skjerpe innvandringspolitikken.

– Hvor mange kriminelle utlendinger er det snakk om, spurte
Sebastian.
– Det vet jeg ikke, svarte Møller.

– Men hvordan kan dere lage lover og regler uten å kjenne
antallet? Hvor er bevisene, spurte Sebastian, og bemerket tørt at forslaget bare vil styrke den latente intoleransen som finnes i alle samfunn.