Strengere innvandringslov i Tyskland

0Shares

De framtidige tyskere vil måtte godta tøffe krav fra et nytt hjemland, Tyskland.

I årene etter krigen har Tyskland vært et land hvor innvandrere forholdsvis lett er blitt statsborgere. Men nå skjerpes kravene til de nye som vil bli landsmenn.

Flere delstater har innført egne lover, men nå er de 16 delstatene enige om en ny lov som omfatter alle og som stiller krav til innvandrere og asylsøkere som ønsker å kunne bli tyskere.

I følge Jyllandsposten har lederne for de 16 tyske delstatene i en hel måned diskutert den nye loven som blir vedtatt.