Ansatte på asylmottak trues

0Shares

Truslene blir sjeldent anmeldt, og det finnes ingen andre måter å registrere dem på. I mars i år ble en ansatt holdt som gissel i flere timer, mens det i februar i fjor var en afghaner som ble drept av to landsmenn på et asylmottak i Vadsø.

Nå frykter fagforeningen for de ansatte at det kommer flere voldshandlinger. Derfor har Norsk forening for asylmottaksarbeidere bedt om et møte med Arbeids- og inkluderingsministeren.

Det finnes få krav til sikkerhetsrutiner ved asylmottakene.

De ansatte ønsker regler på hvor mange beboere det skal være per ansatt, for nå er det i snitt en ansatt per 18 til 19 beboere. Når det er høytid, hender det at beboere ikke har noen ansatte å henvende seg til på tre eller fire dager.

– Når beboere ikke har tilgang på ansatte, øker frustrasjonsnivået, sier Morten Tjessem, generalsekretær i Norsk organisasjon for Asylsøkere (Noas).