Dødsstraff avskaffet i Filippinene

0Shares

Etter denne avgjørelsen er det nå 125 stater i verden som har avskaffet dødsstraffen i lovverket eller i praksis. 71 stater beholder fremdeles denne straffemetoden, i følge Amnesty International.

Filippinene var i 1987 det første asiatiske landet som avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser i fredstid og krigstid. Men dødsstraffen ble gjeninnført i 1993, og etter det har 7 fanger blitt henrettet med giftsprøyte.

President Estrada innførte et moratorium på henrettelser i 2000, han stoppet altså alle henrettelser. President Arroyo fortsatte denne praksisen, og nå er altså dødsstraffen avskaffet.