Splid mellom muslimer og Vesten

En måling viser at folk fra Vesten ser på muslimer som fanatiske, voldelige og intolerante, mens muslimer i Midtøsten og Asia mener at folk fra Vesten er umoralske, egoistiske og grådige.

Et av målingenes mest slående funn, er at mesteparten av de spurte i Egypt, Indonesia, Jordan og Tyrkia ikke trodde at det var arabere som hadde utført terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

Prosentandelen av tyrkere som mente dette, har økt fra 43 i 2002, til 59 i denne undersøkelsen. 56 prosent av britiske muslimer deler det standpunktet, skriver Aftenposten.

Målingen viser for øvrig at tyskere og spanjoler har et mye mer negativt syn på både muslimer og arabere enn det franskmenn, briter og amerikanere har.

Ifølge målingen er det ingenting som preger forholdet mellom muslimer og folk fra Vesten mer enn karikaturstriden. Muslimer anklager Vesten for å ikke respektere deres religion, mens amerikanere og vesteuropeere sier at det er muslimsk intoleranse som skaper problemer.