Vi kan ikke lenger fø verdens fattige

Budsjettene er ikke lenger tilstrekkelige til å fø de 90 millioner menneskene som har fått hjelp de siste fem årene. FNs matvareprogram rykker ut med en advarsel.

– Vi lever ikke lenger i en verden med overskudd, sier matvareprogrammets direktør Josette Sheeran til Financial Times.

– I en verden hvor våre inntekstkilder ikke øker, innebærer de økte kostnadene at vi når frem til langt færre mennesker.

Mange analytikere er bekymret for at biologisk drivstoff driver opp matprisene og rammer verdens fattigste. Etterspørselen etter biobrensel, og økt konsum av dyrefor i voksende økonomien, fører til at stadig mer jordbruksland ikke lenger dyrker korn og annen mat.

Matvareprogrammet sier at innkjøpsprisene har steget med nesten 50 prosent de siste fem årene. FN-organisasjonen sier at prisen på mais har steget med opp til 120 prosent de siste seks månedene i noen land.

– Vi opplever nå de tøffeste landbruksmarkedene på årtier, og i noen tilfeller, noensinne, sier Sheeran til FT. Ifølge det amerikanske landbruksdepartementet har hvetelagrene sunket til det laveste nivået på 25 år.

Verdens matvareprogram brukte rundt 3,6 milliarder kroner på matdistribusjon i fjor, til land som Etiopia, Uganda og Chad. Så langt har ikke organisasjonen kuttet forsyninger, men ifølge Financial Times advarer nå WFP om at dette vil bli tilfellet om ikke donorland svært raskt blar opp ekstra midler.