Presses til ekteskap

(Utenriks) Det Etniske konsulentteamet i København blir nedringt av desperate unge innvandrerkvinner som presses til å inngå tvangsekteskap. Fra og med 1. juli kan aldersgrensen for familiegjenforeninger bli hevet til 24 år.

Danske innvandrere har det travelt med å få døtrene sine gift. Dette er direkte konsekvens av den nye innvandrerloven som etter all sannsynlighet snart vedtas. Når loven trer i kraft 1. juli kan unge innvandrere ikke bli gjenforent med sine familier før de er fylt 24 år, skriver Jyllandsposten.

– Nå har det gått fullstendig av hengslene. Normalt har vi en eller to henvendelser i måneden, men de siste ukene har jeg personlig fått i hvert fall 15, sier en av konsulentene Manu Sareen, som har jobbet i teamet siden 1999, til Jyllandsposten.

Konsulentteamets oppgave er å gi råd og veiledning til alle parter i saker om tvangsekteskap og andre konflikter som kommer som følge av familiens etniske bakgrunn.

Den nye danske regjeringen har foreslått drastiske tilstramninger i innvandringspolitikken. Statsminister Anders Fogh Rasmussen, som vant valget før jul, gir løfter om en strammere flyktning- og innvandringspolitikk. Dette sjokkerer opposisjonen ved at statsministeren nå går enda lenger enn varslet i valgkampen.