Strammere innvandringslov i Tyskland

(Utenriks) Den nye innvandringsloven åpner for å "sile ut" innvandrere til Tyskland slik at de kvalifisert arbeidskraft som næringslivet trenger går foran ufaglærte. Økonomene spår at det er innvandrere som kommer til å holde hjulene i gang i Tyskland i framtiden.

Aldersgrensen for utenlandske barn som vil gjenforenes med familie i Tyskland senkes fra 14 til 12 år.

Tyskland skal fortsette å ta imot forfulgte og flyktninger som søker asyl på humnitært grunnlang, men loven åpner for raskere og mer effektiv utvisning av asylsøkere som ikke fyller kravene, skriver Aftenposten.

Men opposisjonen truer med å kreve vedtaket ugyldig. Loven regnes som historisk, og den ble vedtatt med knappest mulig margin i overhuset, Forbundsrådet.

Det legges opp til mer systematisk integrasjon, og statlig støtte til tysk-undervisning, for alle innvandrere.

Regjeringen vil begrense innvandringen samtidig som de prøver å oppfylle industriens krav om import av fagfolk.

Tross over 4,3 millioner arbeidsledige (10 prosent), står hundretusener av arbeidsplasser ledige fordi det ikke finnes kvalifiserte søkere.

Fordi tyskerne selv føder stadig færre barn, er det bare innvandrere som kan holde hjulene i gang og betale pensjonene i fremtiden, sier økonomene.