– Dansker forut med innvandringsdebatten

I sin nye bok "Etter 11. september" med undertittelen "Vesten og islam" roser den politiske kommentatoren Ralf Pittelkow danskene for å ha motet til å ta debatten om innvandrere som et av de første landene i Europa.

Det betyer at danskene er lenger fremme i diskusjonen enn andre land, mener forfatteren.

Innvandringsdebatten har stått i sentrum for valgkampen i Østerrike, Italia, Portugal og Danmark, der innvandrer-fiendtlige partier har gått fram. Innvandringsdebatten er blitt et av hovedtemaene til de kommende parlamentsvalg i Nederland og Tyskland.

-Danmark har vært forut for de andre. Alle landene har like problemer, men har ikke turt å diskutere dem. Og selv om flere danske politikere forsøkte å kvele debatten ved å betegne den som fremmedfiendtlig, insisterte befolkningen på at den skulle tas.

-Det store flertallet av danskene oppfatter ikke innvandrere og flyktninger som fiender. Men befolkningen er bekymret over hva et sterkt endret befolkningssammensetning betyr for de verdier det danske samfunn er basert på, sier Ralf Pittelkow.

Pittelkow advarer i sin bok om at Vesten og islam vil være på vei mot flere voldsomme konfrontasjoner hvis ikke de vestlige land særlig USA – tar kultursammenstøtet alvorlig.

Han oppfordrer Vesten til å fjerne handelshindringer og til å hjelpe muslimske land med reformer. I motsatt fall vil de muslimske landene reise seg ytterligere mot Vesten. Men samtidig bør muslimene i Europa tilslutte seg de vestlige verdier om frihet, toleranse og atskillelse av stat og religion, mener han.