Kristne minoriteter blir diskriminert i Tyrkia

 
Foto: Wikipedia Commons
Stadig flere brudd på religions og trosfihet i Tyrkia, konkluderer en ny internasjonal rapport.

Rapporten er utarbeidet nyhetstjenesten Forum 18, som overvåker religions- og trosfrihet i Europa. Rapporten er laget i forkant av en gjennomgang som FNs Meneskerettighetsråd skal ha av situasjonen i Tyrkia i mai 2010.

Tyrkia har ikke juridisk godkjent trosamfunn som selvstendige felleskap med egne lovfestede rettigheter, slår rapporten fast.

Diskriminering og vold
Det
innebærer blant annet at religiøse minoriteter ikke kan eie kirker og
gudshus.
Forum 18 påpeker at flere Tyrkere som tilhører religiøse minoriteter blir utsatt for diskriminering. Det er for eksempel ingen representanter fra andre trosamfunn representert i høye offentlige stillinger i militæret og i det offentlige.
Syrisk-ortodokse
kristne har for eksempel påpekt at deres ungdommer aldri får mulighet
til å gjøre karrierer som fører fram til lederstillinger, sivilit eller
miltært, selv om de er fullt ut kvalifisert, slår rapporten fast.

Forum 18 melder også om vold og mord de siste årene mot den kristne befolkningen.

Samvittighets-nekt
Forum 18 påviser også andre hindringer for fri religions- og trosutøvelse:
Problemer i forhold til oppfølging av lovverket, diskriminering av
alevi-muslimer, manglende frihet til bruk av religiøse klesplagg i det
offentlige rom, avvisning av samvittighetsgrunner som årsak til å nekte
militærtjeneste samt begrenset sensur av Internett.
Forum 18 konkluderer slik i sin gjennomgang av situasjonen i Tyrkia:
— Den langvarige mangelen på vilje til juridisk anerkjennelse av
religiøse fellesskap, ultranasjonalisme og intoleranse i massemedia som
årsak til angrep og drap, og den tyrkiske definisjonen av sekulær stat
er de klareste eksemplene på hindringer for fri religions- og
trosutøvelse.
— Dette skaper alvorlig tvil om landet virkelig føler seg forpliktet på universelle menneskerettigheter for alle.