Bekymret for barna i Midtøsten

Forum for barnekonvensjonen har sendt brev til statsminister Kjell Magne Bondevik, der de uttrykker sterk bekymring for situasjonen for barna i Midtøsten-konflikten.

Rådgiver Heidi Amlie Grindem fra Redd Barna er leder for Forumet.

Hun sier at Forum for barnekonvensjonen normalt ikke vedtar resolusjoner eller gjennomfører aksjoner mot andre stater.

“Barn på begge sider rammes særlig hardt. Mange barn nektes grunnleggende rettigheter som beskyttelse og trygg oppvekst, slik FNs barnekonvensjon innrømmer alle barn. Defence for Children International (DCI) melder om grove brudd på barns rettigheter og at mange barn er blitt drept og skadd de siste dagene. Barn er arrestert og utsatt for tortur,” skriver hun i brevet.

I brevet ber Grindem om at barnas situasjon gjøres til en hovedsak i Bondeviks samtaler med Israels statsminister Ariel Sharon, og at Bondevik oppfordrer Sharon til å ivareta sitt lands internasjonale forpliktelser, særlig overfor barn i de re-okkuperte palestinske områdene.

Også på onsdag ble to palestinske småbarn drept av en eksplosjon i en forlatt palestinsk politistasjon i Betlehem.

Stasjonen hadde den siste tiden vært okkupert av israelske soldater, opplyser palestinske sykehuskilder til nyhetsbyrået AFP.