Flere arbeidsinnvandrere til Polen enn polakker til Norge

Langt flere polakker reiser tilbake til hjemlandet enn de som utvandrer. Det får følger for tungindustri og byggesektoren, som ofte har rekruttert polsk arbeidskraft.
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
For andre år på rad har Polen mottatt flere arbeidsinnvandrere enn noe annet OECD-land. Samtidig reiser stadig færre polakker til andre europeiske land for å jobbe.

Ifølge nettstedet arbeidslivinorden.org kan dette føre til utfordringer innen lavlønns-sektorer i nordiske land.

OECDs migrasjonsrapport for 2019 viser at det i Polen ble utstedt midlertidig oppholdstillatelse til 1,1 million korttids- og sesongarbeidere fra land utenfor EU i 2017. I tillegg ble det registrert 21 000 utplasserte arbeidere fra andre EU land. Dette representerte en økning på hele 16 % i forhold til året før.

Samtidig emigrerte 248 000 polakker  til andre OECD-land i 2018, noe som er 5,7 prosent færre enn i 2017. De fleste reiste til Tyskland, med Storbritannia og Nederland på andre og tredjeplass.

Flere reiser tilbake

Polakker utgjør fremdeles den største innvandrergruppen i Norge (12 prosent) og Danmark (sju prosent), mens innvandrere fra tidligere sovjetstater ligger på topp i Finland (15 prosent) og syriske innvandrere topper listen i Sverige (ni prosent).

I de senere årene har mange polske arbeidere reist hjem til Polen, noe som førte til en rekordlav nettoinnvandring fra Polen til Norge i 2018 på bare 28 personer, ifølge forskningsstiftelsen Fafo.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå bodde det 98 200 polakker i Norge i 2017, men kun 3 600 av dem var arbeidsinnvandrere. Polske arbeidere har lenge vært viktige for det norske arbeidsmarkedet, som i mange år har hatt problemer med rekruttering av norsk arbeidskraft til lavlønnsyrker, spesielt innen tungindustri og byggesektoren.