Imam Hamid Ali Farooq ved ICC:

– Islam tillater organdonasjon

– Ingenting i islam forhindrer organdonasjon, sier imam Farooq Hamid ved ICC. Hege Lundin Kuhle er daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon. Hun er glad for samarbeidet med ICC.
Foto: Linda
Når organer fra et dødt menneske kan redde opptil syv liv, vet vi at dette vil være en foretrukket handling hos Allah, sier Hamid Ali Farooq som er hovedimam ved Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

For første gang er organdonasjon tema under fredagsbønn i en moske.

– Organdonasjon gjelder alle, uansett religion, nasjonalitet eller etnisitet. Ved å få med oss engasjerte resurspersoner som dette innenfor det islamske miljøet, kan vi informere om organdonasjon, og få frem alle fordelene ved denne livreddende virksomheten, sier Hege Lundin Kuhle som er daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon.

Det er et økende behov for organtransplantasjoner blant ikke-etniske nordmenn, blant annet fra sørlige deler av Asia. På grunn av sjeldne blodtyper og vevsforlikelighets-problemer, må denne gruppen ofte vente betydelig lengre på et nytt organ i forhold til etniske nordmenn.

– Vi ble gjort oppmerksom på utfordringen relatert til dette for en stund siden. Da startet vi, sammen med imamene våre, arbeidet med å innhente mer kunnskap om den praktiske gjennomføringen i norske sykehus, forteller Arshad Jamil som er prosjektansvarlig i ICC.

Jamil forteller at ICC var fornøyd med informasjonen de fikk fra legene som jobber med dette, og deretter startet arbeidet med å se nærmere på praksisen i de muslimske landene, og hva teologien sier.

– Vi hadde flere møter med imamene våre, og etter å ha vurdert saken nøye, kunne ikke vi lande på noen annen konklusjon enn at ingenting i islam forhindrer dette. Og når organer fra et dødt menneske kan redde opptil syv liv, vet vi at dette vil være en foretrukket handling hos Allah, sier Hamid Ali Farooq som er hovedimam ved ICC.

Hamid regner med at det kan komme noen reaksjoner, men mener at muslimer i Norge må oppdatere seg på kunnskapen om emnet.

– Om man donerer eller ikke, det viktigste er å ha et bevisst forhold til dette. Derfor valgte vi å samarbeide med Stiftelsen Organdonasjon for å spre kunnskapen, sier Jamil.