Arne Viste villig til å gå i fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten opphold

Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for den norske modellen med relativt høye lønninger og gode, sikre arbeidsplasser

Bedriftslederen har i lang tid forsøkt å bli tiltalt uten å lykkes, men i sommer klarte han det. Mandag kommer saken opp i Oslo tingrett. Viste har tidligere sagt at han er villig til å gå i fengsel.

– Forhåpentligvis unngår jeg det, men det er helt underordnet, sier han til NTB.

Viste er daglig leder i et bemanningsbyrå og en nettbutikk, og hver dag begår han lovbrudd med vilje ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold.

Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.

– Jeg ønsker at domstolen skal redusere usikkerheten om hva som er lov og ikke lov når det gjelder å yte bistand til asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, sier han til NTB.

Han mener at norske myndigheter har strukket seg for langt i feil retning, at ureturnerbare asylsøkere ikke får innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid, og at situasjonen for denne gruppen i dag er uverdig.

– Dette er en situasjon vi som samfunn ikke kan akseptere. Enten så må vi tvangsreturnere dem, eller så må de få opphold her, sier Viste, og foreslår at politikerne gir disse menneskene et engangsamnesti.

– Tiltalen gjelder bruk av ulovlig arbeidskraft, og det er sånn sett ikke noen komplisert sak fordi Viste allerede har erkjent de faktiske forholdene i saken, sa han til FriFagbevegelse i august.

I juni var Skurdal aktor i en sak der et mongolsk-norsk ektepar ble dømt for bruk av utenlandske arbeidstakere uten oppholds- og arbeidstillatelse. Ekteparet ble dømt til elleve og ti måneders fengsel, samt inndragning på til sammen 1,5 millioner kroner. Dommen er ennå ikke rettskraftig.