Amundsen får lite støtte for Raja-utspill

Innvandrere flest: Innvandrere er først og fremst individer, innrømmer Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i FrP

Mandag klokka 17 har Frps stortingsgruppe gruppemøte hvor Amundsen vil foreslå å gå imot Raja som visepresident på Stortinget, men ifølge VG sier 13 av Frps 26 stortingsrepresentanter at de ikke vil støtte partikollegaen.

Ingen av de 21 stortingsrepresentantene avisa har vært i kontakt med, vil gå ut og si at de støtter Amundsens forslag, men sju har ingen kommentar.

Samtidig er flere kritiske til nettopp Amundsen, som har rollen som partiets innpisker.

I notatet, gjengitt av kanalen , heter det at « Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering». Amundsen konkluderer med at dette viser at Raja er uskikket som medlem av Stortingets presidentskap.

Raja selv har ikke ønsket å kommentere saken, men Venstres parlamentariske leder Terje Breivik har sagt at det er vanskelig å se på notatet som noe annet enn et enkeltutspill, og at han tar det for gitt at Frp forholder seg til avtalene Venstre har med partiet.

– Hans mange oppgjør med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på den ene siden, og med fordommer, myter og rasisme på den andre siden, har gjort ham upopulær både hos ekstreme islamister og høyreekstreme rasister. I denne kampen – for norsk toleranse – kan vi ikke la Abid stå alene, skrev han.

Også Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har forsvart Rajas posisjon i Stortingets presidentskap.

I et innlegg på sin Facebook-side skriver han at å påpeke bruken av begreper som snikislamisering, nettopp er slikt en visepresident i Stortinget bør gjøre.

Videre kommer Støre med et stikk til statsminister Erna Solberg om retorikken innad i regjeringen, og et lite dult til Venstre og Raja om regjeringssamarbeidet med Frp.