Sør Afrikas apartheid igjen til debatt

Det blir ikke snakk om total amnesti for politiske forbrytelser begått under apartheid, meddelte Sør Afrikas regjering søndag.

Dette skjer til tross for at president Thabo Mbeki tidligere på uken benådede 33 fengslede. Blant dem er minst 14 aktivister som kjempet mot det hvite apartheidstyret, og én med tilknytning til det hvite styret, opplyste en talsmann for justisministeriet, Paul Setsetse ifølge AFP.

– Ministeriet ønsker å gjøre det fullstendig klart at det ikke blir snakk om noen total amnesti, sa Setsetse og avviste henvisning til kommunistlederen Chris Hanis høyreekstreme mordere kan bli frigitt.

Den sør afrikanske Sannhetskommisjon som fungerte fra 1996 til mars i år ga amnesti til i alt 1200 fanger, mens 5500 søknader ble avvist.

Tidligere erkebiskop Desmond Tutu som var formann for Sannhetskommisjon advarte søndag om at presidentbenådninger undergraver kommisjonens tidligere arbeid.