Straffefrihet åpner for overgrep

0Shares

-Straffefrihet er det sentrale menneskerettighetsproblemet i Zimbabwe i dag, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

– Dersom ikke overgriperne stilles til ansvar, kommer overgrepene til å fortsette.

President Mugabe har ved flere anledninger brukt sin rett til å gi amnesti til å skyve politisk motiverte forbrytelser under teppet. I tillegg til å utstede amnestier, har regjeringen i Zimbabwe benyttet seg av en rekke teknikker for å skjule myndighetenes involvering i menneskerettighetsbrudd.

De har latt en statsstøttet milits stå for mange av overgrepene for å utydeliggjøre forbindelsene til regjeringen, de har hindret media og menneskerettighetsorganisasjoner i å undersøke og offentliggjøre informasjoner om overgrep, og de har undergravd domstolene ved å bekjempe deres uavhegighet.

Amnesty International krever at Zimbabwe tar skritt for å bekjempe straffefriheten i landet. Det må åpnes for uavhengig granskning av alle påstander om overgrep. Amnesty oppfordrer også zimbabwiske myndigheter til å invitere FNs spesialrapportører på tortur og på dommeres og juristers uavhengighet til landet.

– Siden zimbabwiske myndigheter står bak straffefriheten og overgrepene er det ikke å forvente at de avskaffer den uten påtrykk, sier Eide. – Derfor oppfordrer vi særlig landene i regionen (SADC) til å jobbe mot straffefriheten i Zimbabwe.