Ja til omskjæring av gutter

 
Foto: Lutheran World Federation
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ønsker at det offentlige regulerer omskjæring av gutter i Norge.
0Shares
– I vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vektlegger Mellomkirkelig råd trosfrihetsaspektet ved omskjæring av gutter, uttaler Berit Hagen Agøy (bildet), generalsekretær i Mellomkirkelig råd.
Viktig med religionsfrihet
I innstillingen ser rådet det som nødvendig å ivareta jøders og muslimers trosfrihet.
– Vi merker oss at noen høringsinstanser tar til orde for et forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge, og er kritiske til dette.

Et eventuelt forbud vil imidlertid sannsynligvis være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. ifølge rådet.

– For Mellomkirkelig råd er det viktig at det flerkulturelle og flerreligiøse Norge legger best mulig til rette for at religiøse minoriteter møtes med forståelse. Ut fra et trosfrihetsanliggende mener derfor Mellomkirkelig råd at det er viktig at rituell omskjæring av gutter reguleres på ansvarlig vis i Norge, understreker Hagen Agøy.