– Flerkultur uunngåelig

 
Foto: Europaparlamentet
Multietniske, multireligiøse samfunn er ikke bare et gode, men også uunngåelige, mener FNs høgkommissær for flyktninger.
0Shares
Høgkommisjonær Antonio Guterres (bildet) ba mandag myndighetene i ulike land om ikke å gi etter for fremmedfrykt og sende flyktninger hjem. 
– Etter mitt skjønn er flerkulturelle, multietniske og multireligiøse samfunn ikke bare en god ting, de er også uunngåelige, sier Guterres ifølge nyhetsbyrået AFP. 
Høgkommissæren sier det har blitt vanskeligere å finne løsninger for de omkring 43 millioner flyktningene, internt fordrevne og statsløse menneskene i verden mens fremmedfrykten tiltar. Det har også blitt flere kriser og mer komplekse konflikter, bemerket han.
Ber om pengehjelp
Opprørene i den arabiske verden og den politiske uroen på Elfenbenskysten har ført til at flere tusen mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem hittil i år. Samtidig har hungerskatastrofen i Somalia drevet ytterligere flere hundre tusen på flukt. 
Høgkommissær Guterres vil nå be om 3,5 milliarder dollar fra giverland i 2012, og 3,4 milliarder i 2013. 
– Flyktninger skal ikke bli skadelidende som følge av skeptiske holdninger og politikk rettet mot innvandring, understreket han overfor AFP.