Verdens flyktningbefolkning tas imot av få stater

Libanon er blant landenei verden som huser flest flyktninger, ifølge tall fra Flyktninghjelpen. Flytkningleiren i Bekaa-dalen tar imot flere tusener på flukt fra nabolandet Syria.
Foto: Russell Watkins/Department for International Development
Flesteparten av land i verden har knapt tatt imot noen av verdens 20 millioner flyktninger, mens noen mottakerland ta på seg den store belastningen.

Totalt er det nesten 80 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 33,8 millioner av disse er flyktninger som har flyktet til et annet land, viser Flyktninhjelpens flyktningregnskap.

Libanon, med en befolkning på seks millioner, huser 1,5 millioner syriske flyktninger, og er landet som huser flest på verdensbasis. 21,8 prosent av den totale flyktningbefolkningen som bor utenfor sitt lands grenser bor i landet.

– Land som Libanon, Uganda og Sverige har tatt imot et stort antall flyktninger år etter år, er det mange land som nesten ikke har tatt imot noen flyktninger og gjør alt de kan for å unngå at flyktningene skal komme til deres land. Flere av disse er rike og folkerike, som har mye større ressurser til å hjelpe enn mange av de landene som tar det største ansvaret i dag, melder Flyktninghjelpen.

Kritiserer Øst-Asia og gulflandene

Landene som tar imot færrest er folkerike og velstående. Japan, med verdens tredje største økonomi og en befolkning på 127 millioner, har kun tatt imot 1.732 flyktninger de siste ti årene (0,001 prosent av landets befolkning).

Sør-Korea ligger på samme lave nivå, og det samme er tilfelle for Saudi-Arabia og de andre gulflandene.

– Gulflandene har riktignok tatt imot et stort antall syrere som arbeidsinnvandrere, men de har ikke fått flyktningstatus. Med tanke på at det i meste av denne tiårsperioden har foregått en brutal borgerkrig i Syria, som flere av disse landene indirekte har vært involvert i, er det ekstra kritikkverdig at ikke disse landene har gitt skikkelig beskyttelse til flere av ofrene for krigen, og avlastet andre naboland som Libanon, Jordan og Tyrkia.

Få til Øst-Europa

Under Trump-adminsitrasjonen i USA har antallet kvoteflyktninger sunket kraftig. Statistikken viser også at landene i Øst-Europa tar imot få flyktninger.

– Når EU totalt har tatt imot mange flyktninger de siste ti årene, skyldes det at noen få land, som Tyskland og Sverige, har tatt ansvar. Polen har kun tatt imot 0,01 prosent av folketallet, og med unntak av Bulgaria har alle de andre østeuropeiske EU-landene tatt imot mindre enn 0,04 prosent.

Folkerike land som Kina, India, Indonesia og Brasil burde også kunne bidra.

– Flere av disse har hatt kraftig økonomisk vekst de siste tiårene og kan ikke lenger skylde på at de ikke har råd til å hjelpe mennesker på flukt.