Mangler hjelpeverger til asylsøkerbarn

Det er i dag mer enn 50 asylsøkerbarn i transittmottak i Bærum og i Oslo som ikke har fått anledning til å fortelle hvorfor de har kommet til Norge. Årsaken er at de venter på å få en hjelpeverge slik at de kan bli intervjuet.

Mange må nå vente i to måneder før de kommer til intervju. Før intervju er foretatt, kan de ikke flyttes til andre asylmottak beregnet for gruppen, og de kan heller ikke bosettes i en kommune. I mellomtiden venter de mindreårige i uvisshet på hva som skal skje, ifølge UDI.

Det er i utgangspunktet overformynderiene i kommunene som er ansvarlig for å skaffe hjelpeverger. På bakgrunn av store ankomster klarer ikke overformynderiene i Bærum og Oslo og skaffe nok verger.

Tirsdag arrangerte UDI Regionkontor Øst rekrutteringsmøte for nye verger. De som ønsker å være hjelpeverge om som ikke kom på komme på møtet, oppfordres til å kontakte overformynderiene i enten Bærum (67 50 37 17) eller Oslo (23 43 26 00).