Halvparten av svenskene gir penger til bistand

Sverige har underskudd på nasjonal identiet. Det gir plass til klansamfunnet som alternativ – dog ikke et særlig godt alternativ.

Det svenske utviklingsdirektoratet Sida har gjennomført sin årlige holdningsundersøkelse om hva svenskene mener om bistand, skriver Bistandsaktuelt. Av holdningsundersøkelsen kommer det frem at: 

  • syv av ti mener at svensk bistand er passe stor eller at den bør økes
  • fred og utdanning er hva flest mener skal til for å skape utviking
  • halvparten har gitt penger til en bistandsorganisasjon i løpet av året
  • nesten 30 prosent har fått litt eller mye mer interesse for bistand det siste året
  • svenskene tviler stadig mer på om bistand fører til utvikling 

Ikke oppdatert
Av undersøkelsen kommer det også frem at svenskene har et mer negativt bilde av verdens fattige land enn det som er tilfellet. De tror færre tar utdannelse, at levealderen er kortere og at kvinner føder flere barn. På spørsmål som om hvor mange i Tanzania som kan lese, tror nesten halvparten at svaret er fire av ti, men virkeligheten er bedre: Åtte av ti tanzanianere kan lese og skrive, skriver Bistandsaktuelt.

Nordmenn er mer positive og mindre interesserte
Til sammenligning viste undersøkelsen ”Holdninger til norsk bistand” fra 2010 at nesten ni av ti nordmenn er positive til norsk utviklingshjelp. Bistandsaktuelt skriver at da målingene startet på 1970- tallet var 72 prosent av oss positive til bistand. Samtidig har andelen som mener bistand gir gode resultater blitt mindre, og interessen for bistandsspørsmål har avtatt.

Svenskene har et mer negativt bilde av verdens fattige land enn det som er tilfellet.