Slår fremmedfrykt-alarm i Europa

Torbjørn Jagland er nytt styremedlem i NOAS.
Foto: Aktivioslo
En stadig hissigere stemning i Europa rammer innvandrere og skaper myter, sier Europarådets Thorbjørn Jagland – og ber nordmenn være på vakt mot egne holdninger.

En del av økningen i holdningsproblemene tilskrives den spente økonomiske situasjonen i Europa. I økonomiske nedgangstider går fremmedfrykten mot minoriteter tradisjonelt opp, og de blir møtt med mer skepsis og får skylden for problemer som oppstår. Men til tross for at Norge har gått klar av dette så langt, slipper ikke nordmenn unna oppfordringen om å ta et oppgjør med egne holdninger, mener Jagland (bildet).

– Vi så det i fjor sommer, med den ordbruken som ble brukt mot romfolket. Og vi ser også at det går ut over muslimer og til dels jøder. Dette er et tegn på et sinne som retter seg mot minoriteter i særlig grad, og eksisterer i alle samfunn. Det er bare å slå opp på nettet og finne utallige eksempler på det hver eneste dag, sier Jagland til NRK.

Farlige myter
Gruppen hans peker på en rekke vanlige oppfatninger om minoriteter som skaper grobunn for myter:

Innvandrere gir mer kriminalitet i samfunnet, bringer med seg sykdommer til et land, tar jobbene til majoritetsbefolkningen, driver ned lønninger, misbruker velferdsordninger, oppfører seg som om landet eller det lokale stedet de har kommet til tilhører dem, lager parallellsamfunn, misbruker velferdsordninger og fronter et negativt kvinnesyn.

Hvor farlig er slike myter?

– Veldig, veldig farlig. Vi må passe på og alltid være på vakt i Norge, så slike oppfatninger ikke flyter over.

Galt grunnlag gir gale beslutninger
Jagland etterlyser tydeligere politisk lederskap i slike spørsmål. Lars Østby i Statistisk Sentralbyrå har på sin side forsøkt å knuse myter om innvandring i 25 år. Han mener oppfatninger som fester seg i befolkningen uten at det nødvendigvis er hold i dem potensielt er svært skadelige.

Myter har noe negativt ved seg, og jeg er mest opptatt av at feilaktig virkelighetsbeskrivelser kan gi grunnlag for gale beslutninger. Og jeg mener man ikke skal basere politikk på feilaktive virkelighetsbeskrivelser , sier Østby til NRK.no.