Historisk 17. mai-feiring i Mogadishu

 
Foto: Privat
Et femtitalls norsk-somaliere feiret Grunnlovsdagen i Somalias hovedstad.

Flagg, brus og en kake formet etter de norske, rød-hvite-blå fargene. Slik markerte et femtitalls Mogadishu-innbyggere Norges 200-årsjubiluem, over 13.000 km på andre siden av jordkloden, på Afrikas østlige horn. Feiringen var den første av sitt slag.

– Stemningen var på topp. For første gang kunne norsk-somaliere som har flyttet tilbake eller som er på ferieopphold i Somalia samle seg feire Norges nasjonaldag, sier Yahye Aliabshir til utrop.no. 

Farhigo Diini Ahmed, bekjent av Aliabshir, og som driver en lokal ikke-statlig organisasjon, tok intitativet til feiringen med grunnlag i den siste tids utvikling.

– Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu har blitt stadig bedre etter mange år med krig. 17. mai-feiringen var en slags måte å vise takknemlighet på.

 
Foto : Privat

En påminnelse om felles bånd
Både statskanalen og lokalradioen Radio Mogadishu har rapportert fra den historiske feiringen.

– Feiringen viser at norsk-somaliere har også en tilknytning til det norske, argumenterer Aliabshir.

Tilsammen bor det 36.000 personer med somalisk bakgrunn i Norge, noe som gjør gruppen til den største blant ikke-vestlige innflyttere. En forbedret situasjon i opprinnelseslandet gjør at stadig flere flytter tilbake, enten på korttids- eller mer permanent basis.

– Antallet som har flyttet tilbake, er hittil ikke kjent, siden den midlertidige regjeringen ikke har hatt midler eller mulighet til å kartlegge hjemvendte. Enkelte har bosatt seg og driver med forretninger. Andre som min bekjent driver med humanitært arbeide. Norge hjelper med midler til humanitære prosjekter, og til blant annet også strøm- og vannutbygging. Feiringen er en påminnelse på båndene mellom de to landene.