Fortsetter aksjonen mot sharialoven

- Så lenge dødsdommen mot Amina Lawal ikke er omgjort, vil Amnesty fortsette å aksjonere for henne, sier John Peder Egenæs, informasjonssjef i Amnesty International Norge.

– Dødsdommen mot Amina Lawal er ikke omgjort og det vil heller ikke kunne skje før ankessaken hennes kommer opp for sharia-høyesterett i Nigeria. Datoen for dette er ennå ikke bekreftet. Det betyr at Amina Lawal fremdeles har en dødsdom hengende over seg og derfor fortsetter Amnesty sin aksjon, sier Egenæs.

Nigerianske myndigheter har ved flere anledninger uttalt seg sterkt mot dødsdommen, nå sist ved visestatsminister Dubem Onyia.

Om Amina Lawals anke ikke når frem i sharia-høyesterett, har hun rett til å anke til føderal rett hvor det ikke er dødsstraff for å ha sex utenfor ekteskap. Skulle en slik ankesak bli avvist kan myndighetene gripe inn. I siste instans har president Obasanjo anledning til å benåde henne.

– Den store internasjonale oppmerksomheten rundt Amina Lawal og nigerianske myndigheters uttalte motstand mot sharia-domstolens dødsstraff mot henne gir grunn til å tro at henrettelsen vanskelig vil kunne gjennomføres. Likevel er det viktig å fortsette presset, samtidig som oppmerksomheten også bør rettes mot flere saker i både Nigeria og eksempelvis Sudan hvor flere står i fare for å bli henrettet. Senest i september i år ble nye dødsdommer utstedt i Nigeria, sier Egenæs.