Nordtysk minoritetsparti kan komme inn i Forbundsdagen

Flemming Meyer og minoritetspartiet SSW kan komme inn i den tyske Forbundsdagen.
Foto: Rob Irgendwer
Sydslesvigsk velgerforening (SSW), som representerer den danske minoriteten i Tyskland, får ett mandat i Forbundsdagen, ifølge en valgdagsmåling.

Statskringkasteren ARDs valgdagsmåling viser at partiet får ett enkelt mandat. Som representant for en etnisk minoritet er SSW fritatt for sperregrensen på fem prosent, ifølge NTB.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er den danske minoritetens politiske parti i den tyske delstaten Schleswig-Holstein.

Ifølge wikipedia.no er partiet er sterkt orientert mot de nordiske landene og går inn for grenseoverskridende samarbeid i Slesvig-området (Tyskland og Danmark) og for ivaretakelse av den danske og frisiske minoritetens rettigheter (som mer bruk av dansk og frisisk språk i den regionale kringkastingen).

For første gang stilte partiet i et nasjonalt valg siden 1961. SSW representerer om lag 50.000 etniske dansker som i hovedsak bor i Schleswig-Holstein, Hamburg og Niedersachsen.