– Uten Fox News, ingen Irak-krig

Fox-anker Bill O'Reilly var en av mange i kanalen som støttet Irak-krigen. – Hvis amerikanerne går inn og fjerner Saddam Hussein fra makten og Irak viser seg å være fritt for masseødeleggelsesvåpen, vil jeg unnskylde meg overfor nasjonen, sa han før Irak-krigen startet. Han holdt sitt løfte
Foto: futureatlas.com
Det er den overraskende konklusjonen man kan trekke etter at to forskere har sett nærmere på folks tv-vaner i USA. 

Forskerne Gregory J. Martin og Ali Yurukoglu har undersøkt om det å se på ideologisk vinklede nyheter påvirker folks holdninger til politikk og sjansen for at de stemmer henholdsvis konservativt eller liberalt. Svaret de har kommet fram til er at ja, det finnes en målbar, om enn liten, effekt. 

– Vi anslår at det å fjerne Fox News fra kabeltv-tilbudet i løpet av valgperioden før valget i 2000 ville ha gitt Rebulikanerne 1,6 prosentpoeng lavere stemmetall i et gjennomsnittlig valgdistrikt, sier forskerne ifølge det radikale amerikanske tidsskriftet MotherJones.  

Irak-krigen startet i 2003. Soldaten på bildet ble fotografert i Rawa i Irak i 2009.
Foto : Jayel Aheram
Krig og fred
Selv om effekten er liten, kan den ha hatt dramatiske konsekvenser. Ved valget i USA i 2000 var marginene som ga Republikanerne seieren i USA svært små. Dermed er det mulig å argumentere for at dersom folk ikke hadde hatt så lett tilgang til Fox News, ville krigen mot Irak aldri vært satt i gang. Argumentet forsterkes av et Fox News liberale motstykke MSNBC er langt mindre effektive når det gjelder å påvirke velgerne til å innta en holdning de i utgangspunktet ikke hadde. 

Konklusjonen om Irak-krigen kan høres spekulativ ut, men skribent på nettstedet MotherJones, Kevin Drum, som skriver om forskningen til Martin og Yurukoglu, mener den likefullt er interessant fordi forskernes funn er såpass tydelige. Saken har fått enorm oppmerksomhet i USA og godt over 10 000 personer har delt artikkelen på Facebook. 

Utnyttet kanaltall
Men hvordan kan forskerne egentlig vite at folk får mer konservative holdninger bare av å se på en bestemt kanal? 

Martin og Yurukoglu har utnyttet det faktum at kanalnummer tildeles nokså tilfeldig i ulike områder i USA. Når kanalen har et lavt nummer (f eks mellom 1 og 9 på fjernkontrollen) øker sjansen for at flere ser på denne kanalen rent tilfeldig. Det gjelder også seertallene for Fox News i ellers liberale distrikter. Dermed har forskerne kunnet se nærmere på om velgerne i distrikter som ligner på hverdandre politisk påvirkes av hvor mange som ser på Fox News, og liberale kanaler som MSNBC, som forskerne også har sett på. 

Funnet deres er nokså entydig: Det er en liten, men signifikant effekt i retning av mer konservative holdninger hos velgerne i distrikter der Fox har et lavt kanaltall.