Alle ønsker fred på Sri Lanka

- Det er viktig fortsatt å holde en lav profil i fredsarbeidet på Sri Lanka, sa Erik Solheim på på et seminar i Oslo, arrangert av Finlands ambassade i samarbeid med selvstyremyndighetene på øygruppen Åland. Ideen bak seminaret var å sette søkelyset på selvstyre som verktøy i arbeidet for å finne løsninger på regionale konflikter.

Solheim viste til at begreper som «føderasjon», «konføderasjon», og «autonomi» alle vil være sterkt ladde begreper i en fra før spent situasjon. Mistenksomheten og frykten for konspirasjon og en skjult agenda, er alltid til stede i en tidlig fase i en fredsprosess.

– Partene er interessert i å lære mest mulig om de løsningene som fungerer. Det som Åland har fått til i Østersjøen, er selvsagt en ting. Inviter dem gjerne, og vis dem, er Erik Solheims råd ifølge Stavanger Aftenblad

Men partene vil gjerne også se på de ordningene som fungerer for Belgia og for de mer selvstyrte områdene i Sveits, for eksempel.

– Et internasjonalt ønske om å få en fredelig løsning, er svært viktig. Der stormaktsinteresser før har vært involvert, kan det forvanske.

Solheim peker selv på at for Sri Lankas del, er det nå ingen som har noen interesse av at konflikten vedvarer. Det er et oppriktig ønske av fred både fra India, USA, EU, Kina og Japan.

Erik Solheim, det norske Utenriksdepartementets spesialutsending, har pendlet mellom de to krigende partene på Sri Lanka i fire år.