Flyktninger rammes av global ansvarsfraskrivelse

 
Foto: Christian Jepsen/Norwegian Refugee Council
– Regjeringer verden over er preget av handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse, advarer generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland til flyktninghjelpen.no.

24,5 millioner mennesker hadde flyktet fra sitt eget land ved inngangen til 2016, i tillegg var over 40,8 millioner fordrevet innad i eget land, viser tall fra Flyktninghjelpens senter for internt for drevne (IDMC) og FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR).

Samtidig som et økende antall mennesker må flykte fra sine hjem, har få kommet ut av tilværelsene som flyktninger ved å vende tilbake til sine hjemland, bli integrert der de er eller få opphold i et annet land.

– Å være flyktning er ingen varig løsning. Vi må bli flinkere til å løfte mennesker ut av flyktningstatistikken og tilby løsninger som gjør at menn, kvinner og barn som har lagt på flukt fra krig og konflikt kan gjenoppta normale liv, sier Egeland til,

Alle land må bidra
Flyktninghjelpen har vært vitne til en negativ utvikling når det gjelder beskyttelse av flyktningers rettigheter i en rekke land, og mener det er på høy tid å få på plass bedre ordninger for global ansvarsfordeling.

– I Flyktningkonvensjonen understrekes behovet for internasjonalt samarbeid. I øyeblikket tar et fåtall land ansvaret for verdens flyktninger.  Alle land må bidra, både ved å gi beskyttelse på eget territorium og ved å gi økt økonomisk støtte til hjelpearbeid, lokal integrasjon og frivillig og trygg retur, legger Egeland til.