Kurs for asylsøkere valgt ut

 
Foto: www.menneskerettighetsakademiet.no
Et menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere i regi av Menneskerettighetsakademiet er valgt ut til Internasjonalt demokratiforum (World Forum for Democracy).

7. og 9. november samles over 2000 mennesker fra 60 land på World Forum for Democracy i Strasbourg for å diskutere koblingen mellom demokrati og utdanning.

Statsminister Erna Solberg åpner forumet som arrangeres av blant andre Europarådet. Et av tiltakene som er valgt ut til å presenteres under forumet er Menneskerettighetsakademiets kurs for enslige mindreårige asylsøkere.

– Dette er en anerkjennelse av vårt prosjekt som en demokratisk innovasjon. Vi har nå en unik mulighet til å synliggjøre betydningen av menneskerettighetsundervisning for mennesker på flukt. Dette er høyst aktuelt og relevant i en europeisk og global sammenheng, sier Marit Langmyr, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

 
Foto : www.menneskerettighetsakademiet.no

Fokus på utdanning og demokrati
Årets forum fokuserer på utdanning og demokrati, og vil særlig belyse hvordan utdanning kan fostre aktive medborgere og bidra til å redusere sosiale skiller.

Kjernen i forumet er “laboratoriene”. Her diskuteres utprøvde prosjekter, og hvordan disse kan bidra til å løse demokratiske problemer. Menneskerettighetsakademiet skal presentere sitt initiativ i Lab5 – Know your Rights!, 8. november. Her er hensikten å belyse menneskerettighetsundervisning for ulike grupper, og hvordan man skape gode partnerskap mellom frivillige organisasjoner og undervisningsinstitusjoner. Menneskerettighetsakademiets initiativ retter seg mot enslige mindreårige asylsøkere, en sårbar gruppe i samfunnet. Kursene har som hovedmål å styrke denne gruppens demokratiske kompetanse.

Ved å bygge på ideer fra et bredt spekter av deltakere og innovative initiativer fra hele verden kick-starter World Forum for Democracy en debatt om hva utdanning kan gjøre for demokrati – og hva demokrati kan gjøre for utdanning.

Bakgrunn
World Forum for Democracy ble initiert i 2012, og er en plattform hvor politiske beslutningstagere og aktivister diskuterer sentrale demokratiske utfordringer. 

Les mer her: http://www.coe.int/en/web/world-forum- democracy/home

Menneskerettighetsakademiet har organisert kurs i menneskerettigheter for rundt 1800 unge asylsøkere siden 2008. Kursene er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les mer om kursene her: http://www.menneskerettighetsakademiet.no/undervisning/kurstilbud/asylsoekere.html