Økonomisk ulikhet = mer rasisme og sexisme

Flaggdebatten tar fokuset vekk fra hensikten med 17. mai, nemlig å feire Norges nasjonaldag (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Jo mer ulikhet det er i et land, desto flere rasistiske og sexistiske tilbøyeligheter har folk på toppen av samfunnet, viser ny internasjonal studie.  

Slik konkluderer forskerne bak en ny omfattende studie, melder forskning.no

Studien er publisert i tidsskriftet PNAS og bygger på data om 45 000 mennesker fra 27 forskjellige land.

– Vi kan se at graden av ulikhet påvirker folks holdninger til andre mennesker, sier en av forskerne, Lotte Thomsen. Hun er førsteamanuensis i statsvitenskap og sosialpsykologi ved Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo.

 
Foto : sv.uio.no

Thomsen og kollegene gir et forslag til en forklaring: Både dyr og mennesker innrette seg i sosiale hierarkier, der de sterkeste forsvarer sin posisjon sin med nebb og klør. Jo flere ressurser de har sammenlignet med andre, desto mer vold og diskriminering er de villige til å bruke.

– Unyansert forklaring
Christian Albrekt Larsen, som er professor ved Aalborg Universitets institutt for statsvitenskap ser både styrker og svakheter i artikkelen.

– De tilbyr en forklaring på hvordan ytre strukturer, for eksempel ulikhet i en stat, kan påvirke den menneskelige psykologien. Det er et interessant og viktig bidrag. Men de sosialpsykologiske forklaringene til forskerne kan noen ganger være historieløse, sier Larsen. 

Han viser til samfunnsutviklingen i vår nærområde for å underbygge sin argumentasjon.

– I Skandinavia har vi en velferdsstat med høy grad av likhet. Det er nok fordi vi gjennom historien har bygget opp solidariske holdninger, sier han til forskning.no.