Bush og æresdrap

0Shares

Studier viser at blodfeider og æresdrap blant familier i Nord-Pakistan har store likhetstrekk med oppgjørene mellom nordiske mc-miljøer.

Forskningen kaster også nytt lys over forholdet mellom Bush og Bin Laden, USA og Irak. Konklusjonen blir at æresbegrepet er mer et strukturelt fenomen enn et kulturelt fenomen.

Geografiprofessor Tor Aase ved Universitetet i Bergen er redaktør av boken «Tournament of power» som nylig kom ut på det engelske forlaget Ashgate. Den har allerede vakt internasjonal oppsikt for sitt nye perspektiv på æresbegrepet.

– I Midtøsten og Sentralasia begår man ikke æresdrap for å gjenopprette kvinners ære, men fordi deres mannlige familiemedlemmer har feilet i sin rolle som beskyttere og kun kan gjenopprette sin egen ære ved å gjøre hevn. Først etter en hevnaksjon kan en tredjepart tilkalles som megler, sier Aase som har studert forholdene blant annet i Hindu Kush-fjellene i Nord-Pakistan, et samfunn uten en overordnet myndighet.

Les hele saken: – Bush’ politikk ligner mc-oppgjør og æresdrap