«Via vers» læringsbok for minoritetsbarn

Via vers er tittelen på et læreverk for begynneropplæring i norsk for barn som ikke har norsk som morsmål.

Via vers er laget i samarbeid med lærerutdannere fra sju andre europeiske land, innenfor et Sokrates-/Lingua-program. Prosjektet kalles TRANSFER (= training native speakers for early language teaching), og deltakerne har produsert læremidler på sine respektive morsmål innenfor en felles mal. EU har belønnet dette arbeidet med prisen ‘European Seal for Innovative Language Initiatives’ i 1998.

-Læreboka er lett å bruke og vil oppmuntre barn til å lære norsk gjennom leker, sanger og andre barnlige uttrykksformer.

-Boka har en pedagogisk innledning om tankene bak prosjektet, og i hver leksjon gis det råd om hvordan materialet kan brukes. Boka er derfor ikke bare et spennende hjelpemiddel for lærere, men også for assistenter som ikke har formell pedagogisk utdanning.

Materialet bygger på barnas egen læringsmetodikk: rim og regler, ellinger, sangleker og fortellinger. Tekstene er kjente og kjære i norsk barnekultur, og de egner seg godt til ulike muntlige og lystige aktiviteter. Boka kan også brukes med barn som ikke kan lese.

Foran i boka ligger en cd der norske barn framfører noen av sangene og versene.

Denne boka kan også være et nyttig og morsomt hjelpemiddel:

* i undervisning av barn og foreldre i norsk som andre språk;
* i norsk som andrespråk i barnehage og småskolen;
* for norske foreldre i utlandet som ønsker å oppmuntre barna sine til å lære norsk.

Hvordan få tak i boka?

Bok (med cd) kan skaffes ved henvendelse til [email protected], + 47 69 21 51 00 (Høgskolen i Østfold, avd. for lærerutd.)

Pris: 200 n.kr. / 25 euro.

Ved kjøp av flere enn 5 bøker kan man få 30% avslag ved henvendelse til:

CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière
BP 92226
F -44322 Nantes cedex 3