Løslatt etter sterk internasjonalt press

Omfavnet av sønnen: Teodora Vasquez ble møtt av familie og venner da hun gikk ut fengselsporten som en fri kvinne.
Foto: Amnesty International
Salvadorianske Teodora Vasquez ble dømt til 30 år i fengsel etter en dødfødsel i 2007. Etter massiv innsats fra lokale og internasjonale organisasjoner, ble hun i dag en fri kvinne etter å ha sonet ti år bak murene.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, ventet sammen med Teodoras familie utenfor fengselet i El Salvador, da 34-åringen ble sluppet fri for noen dager siden.

– Dette er en gledens dag for Teodora og hennes familie som har ventet i stor spenning de siste ukene. Teodoras sønn, som har vært uten sin mor de siste ti årene, har de siste dagene vært et eneste stort smil, sier Egenæs til amnesty.no.

 
Foto : Rødt Nytt

– Viktig steg
Fortsatt sitter 27 kvinner i salvadorianske fengsler i samsvar med en av verdens mest restriktive abortlovgivninger, som straffer kvinner selv om de skulle spontanabortere. El Salvador har tradisjonelt sett vært et sterkt katolsk, mannsdominert og konservativt samfunn, hvor kvinners selvbestemmelse over egen kropp og rett til reproduksjonsrettigheter har vært sterkt begrenset.

– Løslatelsen av Teodora Vasquez er et viktig steg på veien i den lange kampen for kvinners rettigheter i Latin-Amerika. Felles for de som rammes, er at de er unge, fattige og marginaliserte, sier Egenæs. 

Teodoras sak skapte enorm medieoppmerksomhet i desember 2017, da Amnesty Norge sendte ut et nødsignal med stemmen til Teodoras søster fra en nedlagt norsk FM-frekvens. Folk fra hele verden bidro til å spre signalet gjennom sosiale medier.

– Løslatelsen av Teodora må markere et skifte i El Salvadors og andre konservative lands abortlovgivning. Amnesty International kjemper for dekriminalisering av abort, løslatelse av alle kvinner fengslet på grunn av dødfødsel, og at kvinner skal garanteres sikker og lovlig terapeutisk abort, sier Egenæs.