Ny leder for observatørkorpset på Sri Lanka

Leder for observatørkorpset på Sri Lanka, Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), pensjonert generalmajor Trond Furuhovde, avslutter nå sitt oppdrag.

Den norske regjering har på anmodning fra Sri Lankas regjering og LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) utnevnt pensjonert generalmajor Tryggve Tellefsen som ny leder for SLMM.

Tellefsen reiser til Sri Lanka i slutten av februar eller tidlig i mars 2003, og det blir en overlappingsperiode mellom gammel og ny ledelse, ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Generalmajor Furuhovde bidro betydelig til opprettelsen av SLMM som ble etablert etter våpenhvilen 22.februar 2002, og han har hatt ansvaret for observatørkorpset gjennom det første avgjørende året. Både Sri Lankas regjering og LTTE har satt meget stor pris på det arbeidet Furuhovde har utført som leder for observatørkorpset.

-Det har vært et viktig bidrag til partenes eget arbeid med å realisere og konsolidere våpenhvileavtalen. Furuhovde vil fortsatt være tilgjengelig for å bistå den norske regjering som rådgiver i spørsmål knyttet til fredsprosessen, heter det i pressemeldingen.

Generalmajor Tryggve Tellefsen tiltrer som ny leder for SLMM med bred erfaring fra den norske hær og etter mange års fremstående tjeneste i fredsoperasjoner. Tellefsen var leder for den multinasjonale styrken i Sinai (MFO), som overvåker fredsavtalen mellom Egypt og Israel, fra april 1997 til mars 2001.

Han utmerket seg ved sine utrettelige forsøk og suksess med å styrke liason-systemet mellom partene og effektiviteten til MFO. Tryggve Tellefsen har også tidligere erfaring fra fredsoperasjoner og var leder for FN-styrken i Makedonia (UNPROFOR) fra 1994-95. Han var også leder for utvelgelsen og opplæringen av alle norske enheter til FNs fredsoperasjoner og annet utestasjonert personell fra 1989 – 1994.