-Nærmere en krig mot Irak

Statsminister Kjell Magne Bondevik mener verden er nærmere en krig i Irak etter talen USAs utenriksminister Colin Powell holdt for FNs sikkerhetsråd i går.

Han mener Powells tale forsterket inntrykket av at Irak er i besittelse av masseødeleggelsesvåpen.

-Vi fikk klart dokumentert at Irak prøver å lure unna noe som etter all sannsynlighet er kjemiske og biologiske våpen, sa Bondevik.

Irakere mener bevis er fabrikert

Sjefen for Iraks utenrikskomite avviser Colin Powells bevis mot Irak som løgn etter Powells tale for sikkerhetsråd i går.

-Dette er fabrikkerte løgner som ikke inneholder bevis. Målet er å lage et påskudd for et millitært angrep på Irak, uttalte sjefen for Iraks utenrikskommite, Salem al-Kubaisi, ifølge Reuters.

Krekar avviser bevisene

Mulla Krekar lot seg ikke overbevise av den informasjonen Powell presenterte for FNs Sikkerhetsråd.

-Jeg synes det Powell kom med, var gammelt. Bevisene hans, alle var svake. Han snakket om Irak i en time og to minutter, om al-Qaida i ni minutter, og så gikk han tilbake til Irak-spørsmålet i 12 minutter.