Kommunikasjonssvikt årsak til tap av tre LTTE soldater

Tre Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) soldater satte fyr på fartøyet dere og tok livet på Sri Lanka i dag. Fredforhandlingene går likevel som planlagt.

Båten, en tråler, befant seg utenfor kysten av Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka. Det var Sri Lankas marine som først så båten utenfor kysten og deretter kontakt våpenhvileobservatørene.

De tre LTTE-soldatene truet med å begå selvmord ved å ta cyanid dersom soldater fra Sri Lankas regjeringshær bordet båten. Mens konflikten foregikk på sjøen i går ble det satt i gang en diskusjon mellom regjeringen på Sri Lanka og LTTE. På samme kvelden ble det enighet om en prosedyre for å løse saken ved at Fredobservatørkorpset skulle gjennomføre en undersøkelse for å avklare situasjonen.

På grunn av en tilsynelatende kommunikasjonssvikt mellom LTTE-kommandører og soldatene ombord ble ikke soldatene informert om den prosedyren som det ble enighet om, og soldatene satte brann på fartøyet og tok deres egne liv. Det bekrefter begge parter i konflikten på Sri Lanka i Berlin i dag.

Tragedien fant sted samme dag som en ny fredsforhandlingsrunde mellom den LTTE og regjeringen på Sri Lanka innledes i Berlin.

I samarbeid med Fredobservatørkorpset skal partene revurdere prosedyrene for å unngå liknende tragedier i fremtiden.

Truer ikke fredssamtalene

– Det er usannsynlig at dette vil true fredssamtalene, sa statssekretær Vidar Helgesen.

De pågående fredsamtalene fortsetter som planlagt.