Mange afghanske flyktninger har reist hjem

Rundt 2 millioner afghanske flyktninger har vendte tilbake til Afghanistan i 2002 til tross for at sikkerhetssituasjonen ikke er stabil i alle deler av landet.

Hele 1,8 millioner av de 2 millionene har vendt hjem med støtte fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg har 250 000 internt fordrevne vendt tilbake til hjemstedet.

Afghanistan har fortsatt 700 000 internt fordrevne personer.

UNHCR melder at det fortsatt befinner seg 4 millioner afghanere utenfor hjemlandet. Dette er både flyktninger og afghanske arbeidsinnvandrere.

UDI fattet 540 asylvedtak

Av de 540 asylsøknadene fra afghanere som fikk saken sin behandlet av UDI i 2002, fikk 16 asyl, 285 fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, 11 fikk avslag, mens resten av søknadene ikke ble realitetsbehandlet i Norge, dvs. at søknadene skal behandles av et annet land i henhold til Dublinkonvensjonen, eller at søknadene ble trukket.