Irak kan bli et helvete på jord

0Shares

Etter den åtte år lange krigen mot Iran på 1980-tallet, Golfkrigen i 1991 og 12 år med internasjonale sanksjoner står befolkningen midt oppe i en humanitær katastrofe, selv uten at det kommer en ny krig.

–Det er umulig å være godt nok forberedt på den type humanitær krise som kan eksplodere i Irak hvis det blir krig, sier UNDPs leder Mark Malloch Brown.

-Landet er avhengig av massiv internasjonal hjelp, og det internasjonale samfunnet må bidra med bistand av historiske dimensjoner for at Irak skal kunne komme seg på fote igjen, forteller Brown.

700 milliarder

UNDP antar at kostnadene til gjenoppbygging av Iraks infrastruktur vil alene beløpe seg til mellom 25 og 100 milliarder amerikanske dollar (175-700 milliarder kroner), avhengig av omfanget på eventuelle ødeleggelser.

Olje ikke nok

Irakisk olje vil ikke klare å dekke regningen. Det vil i så fall ta mange tiår. Før 1990 produserte Irak 3,5 millioner fat per dag. I dag produseres kun 2,1 millioner fat, som gir landet en inntekt på 10-13 milliarder dollar (70-90 milliarder kroner) i året.

Stor gjeldsbyrde

Irak har i dag en utenlandsgjeld på mellom 60 og 100 milliarder dollar, hovedsakelig til tidligere Sovjet-stater. I tillegg skylder landet store summer til gjenoppbygging av Kuwait etter Golfkrigen.

Fall i levestandard

I 1980 tilhørte Irak det øvre sjiktet av mellominntektslandene (mer enn 3.000 dollar (21.000 kroner) i brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger), på linje med andre OPEC-land. I dag er BNP per innbygger falt til 700 dollar (5.000 kroner), og levestandarden er på nivå med land i Afrika sør for Sahara.