Flere innvandrere ga befolkningsvekst

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandringsoverskuddet i Norge ble på 17 200 personer i 2002, mot 8 000 i 2001.

Bare i 1999 hadde vi større nettoinnvandring fra utlandet. Ved årsskiftet var om lag 4 552 000 personer bosatt i Norge. Økningen i nettoinnvandringen har blant annet sammenheng med at UDI reduserte køene og behandlet mange gamle saker i 2002. Tall fra UDI viser at hele 14 200 personer fikk familiegjenforening. Nesten halvparten av disse ble gjenforent med en norsk borger.

Innvandring sikrer folketilvekst

I 2002 døde 44 700 personer i Norge. Det var 700 flere enn året før, mens det var nedgang i antall levendefødte til 55 400. Samtidig flyttet det om lag 6 000 flere til Norge og omtrent 3 500 færre fra Norge. De foreløpige tallene viser at det i 2002 flyttet 40 100 personer til Norge, mens 22 900 flyttet fra landet. Dermed økte nettoinnvandringen etter to år med nedgang.

Blant norske statsborgere var det 1 400 flere personer som flyttet ut enn inn til landet, det er et noe mindre nettoflyttetap enn de foregående årene. De siste årene har det vært drøyt 10 000 norske statsborgere som har flyttet ut og knapt 10 000 har flyttet inn.

Den sterke oppgangen i antall innvandrere i 2002 har sammenheng med en nedgang i saksbehandlingstidene i Utlendingsdirektoratet, som har gjort at køene og ventetiden særlig for familiegjenforening er blitt redusert.

Flere europeiske innvandrere
Innvandringsoverskuddet av europeiske statsborgere, utenom norske, har økt fra 2 100 i 2001 til 6 000 i 2002. Av dette er 3 800 fra Øst-Europa, 1 400 fra Vest-Europa (utenom nordiske) og 800 fra Norden. Tyskland (700), Danmark (400) og Storbritannia (300) utgjorde de største gruppene fra Vest-Europa. Russland (1 200), Polen (600) og Tyrkia (500) var de største gruppene fra Øst-Europa. Det flyttet like mange svensker fra Norge som til Norge, 2 900.


Flere irakere, afghanere og thailendere
Innvandringsoverskuddet av asiatiske statsborgere var totalt 8 000, 2 500 mer enn i fjor. Det var irakere (2 400), afghanere (1 100) og thailendere (900) som utgjorde de største gruppene. Før 1999 var det nesten ingen afghanere som flyttet til Norge. Fra Afrika var det fortsatt størst overskudd av somaliere (2 000).


Antall familiegjenforente i 2002




















































































 

Norsk


Nordisk


Utl. med boset. tillatelse


Utl. med tillatelse som gir grunnlag for bosetting

  Ovr
flykt

Asyl

 

Opphold på human. grunnlag


Annet


Totalt i 2002


Afrika


701


22


302


163


106


13


1480


96


2883


Amerika


759


11


105


211


3


1


7


72


1169


Andre


80


1


6


6


1


3


89


20


206


Asia


2454


48


522


666


125


94


1929


190


6028


Europa


2267


61


286


788


23


39


347


103


3914


Total


6261


143


1221


1834


258


150


3852


481


14200