– Importerer mindre nå

-Land i 3. verden trenger å delta i et internasjonalt varebytte, men mye skal til for å få dette til å fungere på en god måte for utviklingslandene. I dag går utviklingen i gal retning.

Norge importerer mindre fra MUL-landene i dag enn for 10-15 år siden, kommenterte medlem av regjeringens rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken, FAFO-forsker Bjørne Grimsrud under framleggelsen av utvalgets rapport.

Han mente dette kunne være et særlig satsingsområde, og mente det i første omgang måtte være et mål å nå opp til en importandel fra MUL-land som var på nivå med 10-15 år siden.