Rasistisk vold øker i Frankrike

Voldelige rasistangrep firedoblet seg i Frankrike i fjor, mer enn halvparten av angrepene var rettet mot jøder.

Angripere utførte mer enn 313 rasistisk motiverte angrep i fjor, sammenliknet med 71 i 2001, viser tall fra den uavhengige Nasjonale rådgivende komité for menneskerettigheter.

Rapporten viser at 193 av 313 angrep var rettet mot jøder, og komiteen sier de har opplevd en reell eksplosjon i anti-semittisk vold i fjor. Året før ble det bare rapportert om 32 angrep mot jøder, skriver Tidenes Krav

Rapporten viser videre at Frankrikes store nordafrikanske befolkning også var et mål for rasistisk vold i året som gikk.

Av de 47 angrepene som ble gjort mot dem, sto høyreekstreme grupper for 25. En person fra Nord-Afrika ble også drept i et rasistisk motivert angrep.

Ifølge komiteen økte terrorhandlingene 11. september 2001 motviljen mot muslimer i Frankrike.

Komiteen har også nevnt at antall ikke-voldelige rasistiske handlinger, slik som trusler og graffiti økte fra 350 i 2001 til 992 i 2002.