Stadig flere land avskaffer dødsstraff

Tre land avskaffet dødstraff i 2002, det var Kypros, Jugoslavia og Tyrkia. Dermed har 111 av verdens stater avskaffet denne umenneskelige straffen i lov eller praksis.

– De 1526 henrettelsene vi kjenner til fra i fjor, skjedde i land som er på et menneskerettslig blindspor, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

– Flere tiårs arbeid mot dødstraff gir resultater, sier Eide. – Vi har aksjonert overfor tusenvis av ofre, og har lobbiert systematisk for lovendringer i en rekke land. Vi er både stolte og glad for å se at vår innsats mot dødstraff sammen med andre gode krefter, bærer frukter.

Amnesty International offentliggjode nylig tallene på kjente henrettelser og dødsdommer i 2002. 1526 mennesker ble henrettet i 31 forskjellige land. 3248 mennesker ble dømt til døden i 67 land.

Ifølge Amnestys statistikk forekom 81prosent av alle kjente henrettelser i Kina (1060), Iran (113) og USA (71). Samtidig ble dødstraffen avskaffet i Kypros, Jugoslavia (nå Serbia og Montenegro) og Tyrkia. Dermed har 111 land avskaffet dødsstraffen i lov eller praksis. 86 land opprettholder muligheten til å dømme til døden og henrette mennesker.