Vil sette inn 1.000 våpeninspektører

USA vil sette inn 1.000 egne våpeninspektører for å lete etter masseødeleggelsesvåpen i Irak, ifølge en amerikansk forsvarstjenestemann.

Tjenestemannen sa fredag at det vil ta tid å finne masseødeleggelsesvåpnene, som USA er sikker på fins og som var den offisielle hovedbegrunnelsen for hele krigen mot Irak. Hittil er ingen slike våpen funnet, verken av FNs våpeninspektører eller av amerikanske styrker.

Den store innsatsen USA planlegger, ser ut til å være et signal om at USA har tenkt å lete alene etter skuffelsen over at FN ikke greide å finne våpnene USA hevder Irak fortsatt har.

Mange frykter likevel at verden kan komme til å tvile på om våpenfunn USA måtte gjøre, faktisk er ekte når FN ikke er med for å verifisere funnene, siden det er så viktig for USA å kunne vise til at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen.

NTB