Kan bli steinet til døden

0Shares

Avgjørelse av saken ble utsatt til 25. september.

– Dessverre blir denne saken stadig utsatt. Dette øker byrden for Amina Lawal og hennes datter som så langt ikke har kunnet leve et vanlig liv, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Amina Lawal ble dømt til døden ved steining 22. mars 2002 for å ha fått barn utenfor ekteskap. Ved hjelp av en advokat leid av en nigeriansk organisasjon som kjemper for kvinners rettigheter anket hun dommen til en sharia-ankedomstol. Ankedomstolen besluttet 19. august 2002 å opprettholde dødsdommen.

Amina Lawal anket saken til en høyere sharia-rettsinstans i staten Katsina. Høring i denne ankesaken ble opprinnelig berammet til juni i år, deretter utsatt til 27. august. Nå har høringen funnet sted, men domsavsigelse i saken er blitt utsatt til 25.september. Grunnen til den siste utsettelsen er ennå ikke kjent.

Hvis Amina Lawals anke blir avslått av denne ankeinstansen kan saken ankes videre til den føderale domstolen, deretter til den føderale ankedomstolen og til sist til den nigerianske høyesterett.

Dersom dødsdommen mot Amina Lawal fortsatt står ved lag etter at den juridiske prosessen er avsluttet vil det være aktuelt å kreve at president Obasanjo annullerer dommen. Presidentens benådningsrett er ikke en juridisk, men en politisk avgjørelse. Presidenten kan bare benytte seg av den når alle rettslige instanser har vært prøvd.

Amnesty International oppfordrer Nigerias føderale myndigheter til å avskaffe all bruk av dødsstraff, og å stanse anvendelsen av grusomme, umenneskelige og nedverdigende straffer på alle nivåer i den nigerianske rettssystemet, inkludert sharia-retten.