Protester mot strengere flyktningpolitikk

0Shares

I tillegg foreslår regjeringen at stans i all støtte til asylsøkere som har fått avslag og som ikke frivillig reiser ut av landet. Videre foreslås det å redusere flytningers rett til advokat til fem timer per søknad.

En koalisjon med over 60 ulike organisasjoner som arbeider med menneskerettighets- og flytklingesspørsmål protesterer mot regjeringens planer om å gjøre asylsøkere rettløse.